Luisterend ontdekken in je leven en je werk – Leiderschap

Luisterend ontdekken in je leven en je werk – Leiderschap

Als me iets overkomt wat ik eigenlijk niet wil, dat ik niet gepland heb, schiet ik vaak in een eerste reactie als: “Waarom nu? Waarom ik? Waarom deed hij dit? Hoe kan dit nou gebeuren!” Herken je dit? Reacties vanuit een eerste emotie, vaak gevolgd door de neiging om direct een oplossing te zoeken; een snelle fiks voor iets dat helemaal niet uitkomt.

Ik zie deze neiging bij mezelf, en ook veel in mijn werk in organisaties. Vaak is management niet veel meer dan het snel vinden van oplossingen voor zaken die de vooraf gemaakte plannen frustreren. Met als resultaat dat er op korte termijn iets verbeterd lijkt te zijn, maar wezenlijk niets verandert.

Als we niet verder komen dan een eerste oppervlakkige reactie en een snelle fiks doen we onszelf te kort. Er is zoveel meer te ontdekken en te leren van wat ons overkomt. Inzichten te krijgen met uitzicht naar een toekomst die beter jou en jouw situatie past. Het is de kunst, een levenskunst bijna, om niet te vervallen in een reflex van het dramatiseren van de situatie. Of om te vluchten in het vinden van een snelle oplossing. Maar hoe doe je dat?

Het afgelopen jaar heb ik bij coaching van leiders en begeleiding van organisaties regelmatig gewerkt met ‘de vier niveaus van betrokkenheid’; een van de instrumenten die Alan Seale heeft ontwikkeld in het kader van zijn ‘Transformational Presence-benadering’. Dit eenvoudige model helpt je om anders te kijken naar uitdagingen en situaties die je niet uit jezelf opgezocht zou hebben.

Je kunt volgens Seale op vier niveau’s van bewustzijn omgaan met onze dagelijkse ervaringen: 1. drama, 2. situatie, 3. keuze en 4. kans.

Op het dramaniveau laat je je meeslepen door de situatie en heb je de neiging om anderen de schuld te geven. Op het niveau van de situatie probeer je zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden. De analyse van de situatie is hierop gericht en is louter rationeel. We proberen de schade te beperken en de werkelijkheid te plooien naar hoe we vinden dat het moet zijn.

De volgende niveaus vragen een verandering in ons bewustzijn, onze manier van kijken en luisteren. Het gaat hier niet meer over keuzes om de situatie op te lossen, maar om de vraag wat onze relatie is tot wat er gebeurt en wat onze rol is bij de totstandkoming van de situatie. Dat is het niveau van keuze: wie kiezen we binnen deze situatie te zijn? Welke stappen kies ik om verder te gaan?

De meeste potentie zit in het vierde niveau: kans. We kijken dan naar de situatie vanuit de vragen: “Welke kans ligt hier? Wat wil er gebeuren? Wat moet er geheeld worden om verder te kunnen gaan?” We beseffen dat er een reden is waarom deze situatie tot stand is gekomen en dat we hiervan kunnen leren wat er niet werkt, wat er wil veranderen. En hoe we van daaruit verder kunnen gaan. Otto Scharmer noemt dit in zijn Theorie U de blinde vlek van leiderschap: “Hoe kunnen we leiden vanuit de toekomst die zich aandient?”

Op de niveau’s van keuze en kans wordt van ons een andere manier van openstaan gevraagd. Hierin beperken we ons niet tot ons rationele denken, maar moeten we ons gevoel en intuïtie meer ruimte geven. De inzichten en informatie die we daaruit krijgen, kunnen ons echt verder helpen om nieuwe omstandigheden en realiteiten te creëren. Voor jezelf en voor je werk.

Wil je ervaren wat de potentie is van het leven en leiding geven vanuit de zich aandienende toekomst? Wat een explorerende levenshouding je biedt als kompas? Hoe het is om de stap van drama en situatie naar keuze en kans te maken? Dan helpt het om ervaringsgerichte oefeningen te doen met je eigen vraagstukken en omstandigheden en zo je bewustzijn te vergroten. Ik begeleid je daar graag bij. Mail me voor meer informatie: harm@source-creations.com. Of bel me rechtstreeks: 06 50291941.

Harm Buchholtz