Leiderschap en
organisatieontwikkeling
LEIDERSCHAPS- EN TEAMONTWIKKELING INCOMPANY

‘Leadership is the capacity to translate vision into reality.’ – Warren Bennis

Leiderschap is de belangrijkste succesfactor voor een organisatie. De bewuste en onbewust invloed is enorm. Daarbij gaat het om de vorm: individueel bepaald, sterk hiërarchisch, in teamverband, het accent op zelf-management bijvoorbeeld. En om de uitwerking in de praktijk: wat werk, wat werkt niet meer, welke ontwikkeling is nodig. Passen vorm en uitvoering nog bij wat de organisatie als werkgemeenschap is of wil zijn? En bij wat de omgeving nodig heeft?

‘An organization cannot evolve beyond its leadership’s stage of development.’ – Frederic Laloux

Source Creations begeleidt organisaties bij het ontwikkelen van een visie op leiderschap en gaat graag praktisch met leiders en teams aan de slag. De programma’s worden op maat ingericht. Ze kunnen bestaan uit een combinatie van workshops, trainingen en zo nodig persoonlijke begeleiding. Vaak werkt een combinatie van werkbijeenkomst of –conferentie en training effectief. Source Creations maakt en begeleid programma’s voor eindverantwoordelijken, middelmanagement en teams van professionals.