Leiderschap en
organisatieontwikkeling
CRISISMANAGEMENT

Een crisis. Mensen uit hun doen. De negatieve gevolgen ervan volgen elkaar in rap tempo op. Crisis geeft aan wat er nodig is. Het is een uitnodiging om in beweging te komen. Source Creations heeft veel ervaring met het begeleiden van organisaties en teams in crisissituaties. Hierbij nemen wij als het mogelijk is niet de verantwoordelijkheid over. Maar soms is begeleiding vanuit een interim-rol in lijnmanagement of programmamanagement aan de orde. In alle gevallen, of we nu begeleiden of leiden, zijn we erop gericht dat wat we doen, blijvend is. Samen gaan we op zoek naar de kern van het probleem. En vandaaruit naar nieuwe mogelijkheden.  Via een adequate diagnose begeleiden wij organisaties vanuit de crisis naar een duurzame verandering; een gezonde oplossing voor zowel medewerkers als bedrijf.